Proline 320.280 H

Tato dvousloupová poloautomatická pásová pila určená pro kolmé řezy až do průměru materiálu 280 mm, je dokonalým kompromisem mezi kvalitou a  cenou. Rameno pily je vedeno dvěma robustními sloupy a  je na jedné straně uloženo na předepnutém lineárním vedení bez vůle. Na druhé straně je uloženo na pomocném vedení. Přesné třístranné tvrdokovové vedení, 34 mm vysokého pilového pásu a synchronně běžící kartáč na odstraňování třísek, jsou předpokladem pro vynikající řezný výkon tohoto stroje. Hydraulicky je ovládáno upínání materiálu a  posuv ramene do řezu a  zpět. Upínání materiálu je řešeno pomocí plnozdvihového děleného svěráku. Posuv materiálu je manuální. Výstup řezaného materiálu je vybaven skluzem.

Pohon pilového pásu je vybaven frekvenčním měničem, který umožňuje plynule nastavit optimální rychlosti pilového pásu vůči řezanému materiálu v  rozsahu 20–120 m/min. To výrazně zvyšuje jak životnost pilových pásů, tak i  produktivitu stroje. Navíc je pilový pás nakloněn oproti ložné ploše svěráku pod úhlem 2 °, což zásadně snižuje řezné časy a  stejně tak přispívá k  vyšší životnosti pilového pásu. Dvousloupové pásové pily, s  fixní pozicí ramene, dosahují díky své konstrukční tuhosti ramene daleko kratších řezných časů (zejména u  plných materiálů), než stroje s kloubovým uložením ramene pily.

Klíčové vlastnosti

  • Oboustranné lineární vedení ramene pily
  • Rameno uloženo na lineárním vedení
  • Automatická regulace přítlaku ramene do řezu
  • Jednoduché a přehledné ovládání

Technické parametry

kruh ... ...
280 320×280 320×280 280      
Pracovní režim: Poloautomatický
Typ stroje: Horizontální pásová pila
Typ řezu: Rovný řez
Rozsah úhlových řezů:
Pohon:  4 kW, 3×400 V/50 Hz
Rychlost pilového pásu: 20 – 120 m/min.
Rozměry pilového pásu:  4 580 x 34 x 1,1 mm
Ložná výška materiálu:  780 mm

Máte na nás dotaz
nebo potřebujete poradit?

Aby vám pásová či kotoučová pila dobře sloužila dlouhá léta, je třeba se o ni pravidelně starat. 
Nepodceňujte servis Vašich strojních pomocníků a dopřejte jim servis u odborníků!